PLAN ZA 2016. GODINU

1. LICENCIRANO UDRUŽENJE “BISER” Završiti započete radove na opremanju prostora za prošireni dnevni boravak Uspustaviti proširenu uslugu dnevnog boravka Do maja 2016. godine 2. PSIHOLOG I DEFEKTOLOG NA MAĐARSKOM JEZIKU Obezbediti psihologa i defektologa-logopeda na mađarskom jeziku i time proširiti kapacitete Udruženja “Biser” Uspostaviti uslugu potrebnu za osobe koje govore samo mađarski jezik 3. ODRŽATI … Read more

Saradnja udruženja „Biser“sa roditeljima i intervencija

Realizovana četiri roditeljska sastanka tokom godine Pružena podrška i intervencija za roditelja koji je razvijo teškoće u psihičkom funkcionisanju Pružena podrška porodici u kojoj se razvilo nasilje u porodici Pružena podrška za dve porodice koje su imale smrtni slučaj u ovoj godini Sve je realizovano u saradnji sa Centrom za socijalni rad

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3.decembar 2015. predstava „Ne govori u moje ime“

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba „Biser“ iz Srbobrana brojnim aktivnostima i druženjem obeležilo je 03. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Tačnije, počelo je u sredu, 02. decembra, održavanjem sednice Skupštine „Bisera“, na kojoj je doneta odluka da se pokrene postupak izmene Statuta Društva i otvori proces licenciranja. „Imamo veliko iskustvo, ali … Read more

DNEVNI BORAVAK 2015.

Opština Srbobran je u 2015. godini prvi put podržala rad Dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijene osobe kao uslugu socijalne zaštite i istu uvrstila u redovno finansiranje u svom budžetu. Na ovaj način je pokazala svoju senzibilnost, razumevanje i uvidela značaj podrške i prihvatanja osoba sa smetnjama u razvoju u lokalnoj sredini. Jedna je od … Read more

USLUGE UDRUŽENJA „BISER“ U 2015.godini

Dnevni boravak obuhvatio: 20 osoba Usluga ličnog pratioca u školi: za 1 dete Usluga pomoć u učenju za decu interresorne komisje: 15 dece Usluga psihološke procene na mađarskom jeziku: 10 dece Usluga defektološko-logopedskog tretmana za decu opšte populacije: 30 dece Usluga izrade IOP-a za učenike O.Š.”Petar Drapšin”: napravljen IOP za 7 učenika Zapošljavanje kroz javne … Read more