Radionice podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Realizacija psiholoških i razvojno- stimulativnih radionica u maju mesecu uz finansiranje i podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA.

#SrbijaBezBarijera

Ministarstvo za rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna Pitanja

Savez MNRO u APV