DNEVNI BORAVAK 2015.

Opština Srbobran je u 2015. godini prvi put podržala rad Dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijene osobe kao uslugu socijalne zaštite i istu uvrstila u redovno finansiranje u svom budžetu.
Na ovaj način je pokazala svoju senzibilnost, razumevanje i uvidela značaj podrške i prihvatanja osoba sa smetnjama u razvoju u lokalnoj sredini.

Jedna je od retkih opština u Vojvodini koja je to učinila na način kako to predviđa Zakon o socijalnoj zaštiti i Strategija za unapređenje života osoba sa invaliditetom u Republici.
U dnevnom boravku korisnici uče životne veštine i razvijaju svoju samostalnost. Ovde svi imaju priliku da steknu prijatelje, druže se i zabave. Kroz aktivnosti dnevnog boravka podstiče se veća uključenost u lokalnu zajednicu osoba sa invaliditetom.

Usluga dnevnog boravaka postoji u opštini već deset godina ali je rad bilo uvek bio pod znakom pitanja i zavisio od uspeha ili neuspeha pojedinih projekata. Sada to više nije slučaj. Zahvaljujući ovoj podršci, biće omogućen rada dnevnog boravka, licenciranje i održivost usluge.
Pružalac usluge dnevnog boravka je Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Biser” opštine Srbobran.

Svi zainteresovani, kojima je potrebna ova usluga mogu se javiti Udruženju “Biser” na telefon: 021/732-577, svakog radnog dana od 07h do 15h.

U toku 2015.godine u sklopu dnevnog boravka organizovani su izleti,takmičenja i ekskurzije za korisnike dnevnog boravka:
Izlet vozom-relacija Vrbas-Subotica-Vrbas
Obeležavanje memorijalnog turnira na Čeneju
Sportsko takmičenje u Beogradu-Ada Ciganlija
Mini olimpijada u Zrenjaninu
Izlet na Katai salaš i slikarska kolonija
Takmičenje recitatora Zaporka u Feketiću
Takmičenje recitatora u Vrbasu
Kamp ručnih radova u Feketiću
Učešće na takmičenju “Izađi mi na teglu” u Srbobranu
Posta Sportskoj radničkoj olimpijadi u Srbobranu