PLAN ZA 2016. GODINU

1. LICENCIRANO UDRUŽENJE “BISER”
Završiti započete radove na opremanju prostora za prošireni dnevni boravak
Uspustaviti proširenu uslugu dnevnog boravka
Do maja 2016. godine

2. PSIHOLOG I DEFEKTOLOG NA MAĐARSKOM JEZIKU
Obezbediti psihologa i defektologa-logopeda na mađarskom jeziku i time proširiti kapacitete Udruženja “Biser”
Uspostaviti uslugu potrebnu za osobe koje govore samo mađarski jezik

3. ODRŽATI PRETHODNO POSTIGNUTO
Sve što je u ovoj godini postignuto, uraditi i u narednoj godini
Sve usluge nastaviti i održati
Održati saradnju sa predstavnicima lokalnih institucija i ustanova