USLUGE UDRUŽENJA „BISER“ U 2015.godini

Dnevni boravak obuhvatio: 20 osoba
Usluga ličnog pratioca u školi: za 1 dete
Usluga pomoć u učenju za decu interresorne komisje: 15 dece
Usluga psihološke procene na mađarskom jeziku: 10 dece
Usluga defektološko-logopedskog tretmana za decu opšte populacije: 30 dece
Usluga izrade IOP-a za učenike O.Š.”Petar Drapšin”: napravljen IOP za 7 učenika
Zapošljavanje kroz javne radove: 20 osoba sa invaliditetom radno angažovano
“Biser” je pružio podršku, angažovanje i svoje usluge za više od 100 osoba tokom 2015. godine