Saradnja udruženja „Biser“sa roditeljima i intervencija

Realizovana četiri roditeljska sastanka tokom godine
Pružena podrška i intervencija za roditelja koji je razvijo teškoće u psihičkom funkcionisanju
Pružena podrška porodici u kojoj se razvilo nasilje u porodici
Pružena podrška za dve porodice koje su imale smrtni slučaj u ovoj godini

Sve je realizovano u saradnji sa Centrom za socijalni rad