Skupština udruženja

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ZA POMOĆ- M.N.R.O „BISER“ OPŠTINE
SRBOBRAN.


Redovna godišnja skupština Udruženja „Biser“ je bila zakazana za 25.11.2021. godine a zbog uslova
pandemije održana je on lajn i i svi čalnovi skupštine su se izjasnili elektronskim putem.

Usvojen je Plan rada za 2022. godinu , Izveštaj o radu za 2021. godinu i doneta je odluka o plaćanju mesečne članarine
koja će se usmeravati za adaptaciju prostora u Zmaj Jovinoj 9 i koju će plaćati svi članovi Udruženja.


Imenovan je i nov sekretar Udruženja, Nemanja Janković.

logo udruzenja Biser srbobran