Besplatno parking mesto

Sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom,Udruženje „Biser“ organizuje prikupljanje potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava za besplatno parking mesto.

 

Akcija predstavlja pomoć i podršku osoba sa invaliditetom u ostvarivanju ovo prava,pri čemu je jedini uslov da ste član udruženja „Biser“.

 

 

Dana: 16.06.2014. godine

Broj:    58    /14

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam obrasce koji se odnose na ostvarivanje prava na parking mesto za osobe sa invaliditetom kao pravo na besplatan prolazak automobila na autoputevima Srbije.

Na svakom zahtevu je navedeno koja dokumnta su potrebna.

Fotiografiju osobe sa invaliditetom možete načiniti i mobilnim telefonom ili digitalnim fotoaparatom i istu poslati na mejl:  bisersrbobran@gmail.net kako bi smo je obradili i mogli poslati uz zahtev.

Molim Vas, da bez obzira na to da li je osoba sa invaliditetom punoletna ili maloletna, da obavezno dostavite izvod iz matične knjige rođenih osobe sa invaliditetom.

Napominjemo da kod ostvarivanja prava na besplatan prolaz na autoputu važi samo ako je dete na koje je izdata dozvola u automobilu. U drugim slučajevima plaćate prolaz.

Sva dokumenta i popunjen obrazac zahteva dostavite u udruženje koje će organizovano pribaviti kartice i nalepnice.

Na osnovu prikupljene dokumentacije udruženje, odnosno Savez čiji je udruženje član, pokušaće dasačini kartice koje će služiti kao identifikacioni dokumenat osobe sa invaliditetom radi ostvarivanja prava na prioritet kod lekara i oslobađanje od plaćanja participacije.

S poštovanjem,

Prilog :

  1. obrasci

Predsednica

Popić Slavka