Nastavak projekta „Okruženje po meri čoveka“

Nastavljamo sa obaveštavanjem o realizaciji projekta „Okruženje po meri čoveka“ Udruženja za pomoć mnro „Biser“. Mart mesec je protekao u vidu predavanja po osnovnim školama na teritoriji opštine Srbobran, na temu pristupačnosti i univerzalnog dizajna. Projektom su obuhvaćeni viši razredi osnovnih škola i slobodno se mogu pohvaliti da su deca aktivno učestvovala na ovu temu, u diskusiji kako o socijalnim barijerama (predrasudama) tako i o arhitektonskim preprekama koje otežavaju život ne samo osobama sa invaliditetom nego i ljudima iz tipične populacije.

Ono što je najviše interesovalo učenike jeste kako se ophoditi u pojedinim situacijama prema osobi koja ima određenu smetnju ili oštećenje, shodno tome navešćemo pojedine primere bontona u ophođenju sa licima različitog invaliditeta:

  • Prilikom upoznavanja ne izbegavajte rukovanje sa osobom koja ima umetnutu ili amputiranu ruku. Rukujte se na primer levom rukom ili dodirom, onako kako to najbolje odgovara osobi sa invaliditetom.
  • Razgovarajte služeći se svakodnevnim izrazima poput: „Vidimo se“, „Čujemo se“, bez obzira na to o kakvom invaliditetu se radi kod osobe sa kojom razgovarate.
  • Skoncentrišite se na osobu koja ima neki poremećaj govora. Ako niste razumeli šta je rekla, zamolite je da ponovi. Nemojte glumiti da razumete.
  • Govorite polako i direktno prema osobi oštećenog sluha. Ne vičite, ne govorite joj u uho. Vaši izrazi lica i pokreti usnama pomažu joj da razume. Ako ipak niste sigurni da vas je razumela-napišite poruku.
  • Intimna pitanja o invaliditetu ili njegovim uzrocima nemojte postavljati osobi sa invaliditetom ako s njom niste bliski.
  • Čekajući u redu ustupite svoje mesto ili se zauzmite za to da teško pokretna osoba odmah dođe na red.

Za sada toliko od mene, do sledećeg pisanja. Pozdrav!

Slađana Kovačević