Aktivnosti u aprilu i maju i neki pojmovi

April i maj mesec u Udruženju za pomoć mnro „Biser“ obeležile su brojne aktivnosti poput: nastavka projekta „Okruženje po meri čoveka“, saradnje sa Ekumenskom Humanitarnom Organizacijom iz Novog Sada i Humanitarnim društvom „Bethesda“ iz Bačke Topole.

  • U okviru projekta „Okruženje po meri čoveka“ održane su edukacije školske dece, sa teritorije opštine Srbobran, u prostorijama „Bisera“, na kojima su sva deca izrađivala različite predmete od različitog materijala. Kroz rad i razgovor sa osobama ometenim u razvoju učinili su korak više ka razbijanju predrasuda o njihovoj nefunkcionalnoj ulozi u društvu.
  • Saradnja sa Ekumenskom Humanitarnom Organizacijom konkretno se odnosila na edukovanje aktivista „Bisera“ na temu „Javnog zastupanja radnih prava osoba sa invaliditetom“.
  • Humanitarno društvo „Bethesda“ organizovalo je konferenciju na temu „Inkluzije“ na kojoj su prisustvovali i predstavnici „Bisera“.

Pošto su ključni pojmovi koji su obeležili navedene događaje bili javno zastupanje iinkluzija navešćemo neke od definicija istih:

Javno zastupanje ili zagovaranje je akt ili proces podrške određene teme ili problema. Kampanja javnog zagovaranja je set usmerenih aktivnosti različitih organizacija u podršci nekoj temi ili problemu u smislu uticanja na druge da je podržavaju, u menjanju zakona koji utiču na nju i sl. Javno zagovaranje jeste govoriti glasno , privlačiti pažnju zajednice prema važnom pitanju i usmeravanje donosioca odluka prema rešenju.

Kod inkluzije treba obratiti pažnju na pojmove inkluzija i integracija koji se često poistovećuju a imaju različito značenje.

Integrisano obrazovanje podrazumeva situacije gde su specijalna odeljenja za decu sa invaliditetom priključena i funkcionišu paralelno sa redovnim odeljenjima u okviru iste škole. Integracija se odnosi na deljenje zajedničkog prostora i nekih aktivnosti u ograničenom vremenskom periodu i pod strogom kontrolom osoba bez teškoća u razvoju. Tako ne dolazi do istinskog prihvatanja i uključivanja. Integracija podrazumeva usmeravanje na pojedinca ili malu grupu učenika za koje se prilagođava nastavni kurikulum, daju se drugi zadaci ili postoji asistent kao potpora u poučavanju – ona nužno ne menja organizaciju i sprovođenje kurikiluma za sve učenike. Inkluzija se ne temelji na načinu kako asimilirati pojedinog učenika s teškoćama u razvoju u postojeći redovni sistem školstva, već se temelji na restruktuiranju škola kako bi one pozitivno odgovorile svim učenicima kao pojedincima.

Inkluzivno obrazovanje je sistem obrazovanja u kome se svi učenici s posebnim obrazovnim potrebama upisuju u redovnu nastavu u obližnjim školama i obezbeđuju im se usluge podrške i školovanje zasnovano na njihovim mogućnostima i potrebama. Inkluzija nije usmeravanje na individuu ili manju grupu učenika za koje se prilagođava nastavni program te se odnosi na asimilaciju pojedinog učenika sa identifikovanim razvojnim poteškoćama u redovno školstvo.

Inkluzija je proces, a ne stanje kojim škole nastoje odgovoriti na individualne potrebe svih učenika. Inkluzivno obrazovanje se ne temelji na načinu kako asimilirati pojedinog učenika s teškoćama u razvoju u postojeći redovni sistem školstva, već se temelji na restruktuiranju škola kako bi one pozitivno odgovorile svim učenicima kao pojedincima.