BISER PODRŽALO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je i ove godine preko Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini obezbedilo je sredstva za realizaciju programskih aktivnosti Udruženja „Biser“ kojim se finansiraju radionice i manifestacije u kojima učešće imaju osobe sa invaliditetom sa ciljem predstavljanja njihovih mogućnosti, vidljivosti i jačanja kapaciteta … Read more

Angažovanje osoba sa invaliditetom u proizvodnji povrća

mart-april 2022. godine Radno angažovanje i aktivnosti su ono što doprinosi svakom čoveku da se oseti ispunjeno i omogućava da u skladu sa svojim mogućnostima komunicira, bude produktivna i funkcioniše na način na koji najbolje može.  Početkom 2022. godine napravili smo plan jednog vida radnih aktivnosti. Korisnici dnevnog boravka uključeni su u radno – okupacione … Read more

Skupština udruženja „Biser“

Skupština Udruženja „Biser“ održana je, kao i prethodne godine, putem on line platforme dana 23.marta 2022. godine. Svi predstavnici, delegati  Skupštine upoznati su sa Izveštajem o radu  Udruženja 2022. godine kao i sa evaluacijom usluga pruženih u 2022. godini. Na predloženi izveštaj nije bilo primedbi i sugestija te je on usvojen jednoglasno. Odluka Skupštine kao … Read more