BISER PODRŽALO MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je i ove godine preko Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini obezbedilo je sredstva za realizaciju programskih aktivnosti Udruženja „Biser“ kojim se finansiraju radionice i manifestacije u kojima učešće imaju osobe sa invaliditetom sa ciljem predstavljanja njihovih mogućnosti, vidljivosti i jačanja kapaciteta kako osoba sa invaliditetom tako i osnaživanja zajednice u njihovom prihvatanju.

Odobrena sredstva u 2022. godini od strane Ministarstva su u iznosu od 290.498,00 dinara.

U tom smislu realizovaće se tri grupe programskih aktivnosti:

– psiho- socijalne radionice namenjene mladim roditeljima dece sa invaliditetom i osobama sa invaliditetom u smislu psihološke podrške u rešavanju problema.
– radno okupaciono radionice na kojima će se praviti ukrasne sveće, sapuni, proizvoditi povrće i razni upotrebni predmeti u domaćinstvu. Sve to će se prodavati na organizovanim punktovima i u prodavnici na autobuskoj stanici.
–  radionica „I ja sam deo tima“ namenjena odraslim osobama sa invaliditetom. Radionica doprinosi sticanju veština u socijalnoj komunikaciji i prisustvu osoba sa invaliditetom na javnim manifestacijama i dešavanjima kao i odlaskom na kulturna dešavanja, druženja.

Kao i ranijih godina i ove godine Ministarstvo je podržalo organizovanje „Eko kampa“ koji će se održati poslednje nedelje u julu mesecu u prostoru “Šumica“ i koji će okupiti osobe sa invaliditetom iz raznih udruženja iz Vojvodine.

Proteklih mesec dana Udruženje „Biser“ je dobilo još nekoliko lepih vesti koje se odnose na prihvatanje podnetih predloga projekata po raspisanim konkursima.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije prihvatilo je projekat pod nazivom „Kroz Biserov objektiv“ kojim su obezbeđena sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara za boravak i putovanje u Valjevo i Divčibare gde će se organizovati izložba fotografija koje će uraditi članovi Udruženja u Srbobranu i gde će se izvesti predstava „Čarobnjak iz Oza“ u kojoj učestvuju svi članovi Udruženja. Nakon povratka postaviće se izložba fotografija iz Kolubarskog okruga i udruženja domaćina iz Valjeva „Naši snovi“. U okviru ovog projekta će i 28 osoba iz Udruženja 5 dana boraviti na Divčibarama.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije je podržao projekat pod nazivom „Obezbeđenje prostora za aktivnosti dece i mladih sa invaliditetom u opštini Srbobran“ sa iznosom od 1.205.120,00 dinara koja će se upotrebiti za investiciono održavanje objekta , kuće koju je udruženje dobilo od Srpske pravoslavne crkve u Zmaj Jovinoj ulici 9. Ovim projektom su predviđeni radovi na hidroizolaciji objekta i postavljanje novih podova u celom objektu.Projekat treba da bude realizovan do kraja godine. Ovo bi bio početak predviđenih radova na osposobljavanju objekta za upotrebu i useljenje dece i mladih sa invaliditetom u isti.

Nacionalna služba za zapošljavanje na republičkom nivou je prihvatila dva projekta javnih radova kojima se angažuju tri osobe sa invaliditetom na zaštiti i održavanju javnih površina u Srbobranu i pet nezaposlenih osoba za angažovanja na poslovima ličnih pratilaca dece sa teškoćama u razvoju. Lični pratioci bi bili angažovani od septembra do decembra 2022. godine.

Opština je ovom Udruženju ustupila na korišćenje prostorije koje se nalaze u potkrovlju zgrade u ulici Filipa Višnjića. Prostorije su date na korišćenje kako bi se nesmetao odvijao rad logopeda, defektologa i ostalih stručnih lica koja u okviru ovog Udruženja pružaju usluge pre svega deci koja imaju neku vrstu smetnji u razvoju.