Angažovanje osoba sa invaliditetom u proizvodnji povrća

mart-april 2022. godine

Radno angažovanje i aktivnosti su ono što doprinosi svakom čoveku da se oseti ispunjeno i omogućava da u skladu sa svojim mogućnostima komunicira, bude produktivna i funkcioniše na način na koji najbolje može.

 Početkom 2022. godine napravili smo plan jednog vida radnih aktivnosti. Korisnici dnevnog boravka uključeni su u radno – okupacione aktivnosti u skladu sa svojim mogućnostima, sposobnostima i veštinama.

 Pre samog uključivanja u ovakav vid aktivnosti oni su upoznati sa njima i povratna informacija koju su zaposleni Udruženja dobili od njih je da su zainteresovani i motivisani za njih.  

Defektolozi su prema proceni njihove sposobnosti, napravili plan rada i aktivnosti u kojima korisnici mogu da učestvuju.

  Svojim učestvovanjem oni se trude da ispune svoj cilj, a to je da novac od prodaje sačuvaju za izlete, ekskurzije, odlazak u kafiće, poslastičarnice i sl. Na taj način oni ne samo da će ispuniti svoj cilj, već će sve to ujedno uticatni i na povećanu vidljivost osoba sa smetnjama u razvoju, poboljšanje njihovih socijalnih odnosa, komunikacije sa drugim ljudima koji nisu iz njihovog neposrednog okruženja, povećanju njihovog samopouzdanja i timskog duha. Stučni tim, zajedno sa radnim instruktorom i ostalim zaposlenima  pružaju pordšku korisnicima da se osećaju korisno i da učestvuju u svakodnevnom životnim aktivnostima . Aktivnosti koje se sprodove u okviru radno – okupacionih aktivnosti su vezani za socijalno preduzetništvo (uključivanje u procese sadnje povrća, branje, grupisanje, pakovanje i prodaju) i za sortiranje i racikliranje PET ambalaže. Kroz jednu pozitivnu atmosferu i dobru volju i motivaciju oni postaju svesni da su sposobni da odrade deo isplanirane aktivnosti, budu produktivni i sposobni.