Prošireni dnevni boravak-Ima mesta i za mene

Udruženje za pomoć mnro «Biser» Opštine Srbobran počinje sa realizacijom projekta Document1. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti proširenja kapaciteta postojećeg dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Proširenje obuhvata tri segmenta: proširiće se broj korisnika dnevnog boravka, broj sadržaja i usluga za korisnike; i proširiće se kapacieteti prostora. Proširenje kapaciteta prostora obuhvata pre svega opremanje prostorija sistemom za grejanje na gas. Na ovaj način trajno će biti omogućena upotreba prostorija za uslugu dnevnog boravka tokom cele godine. Projekat će trajati 6 meseci, sa početkom od 01.avgusta 2016. godine.