Priznanje „Biseru“

Počev od juna 2010. godine Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Skan fondacijom iz Holandije sprovodi projekat OCD – snažni partneri u reformi sistema socijalne zaštite. Velika nam je čast da je Društvo za pomoć MNRO „Biser“ Srbobran jedan od tih partnera.

Projekat je namenjen osnaživanju organizacija civilnog društva iz Srbije za unapređenje kvaliteta i razvijanje održivih usluga socijalne zaštite, njihovom umrežavanju i saradnji sa relevantnim institucijama, a na osnovama iskustava iz Holandije.

Više o ovome možete saznati direktno na sajtu BCIF-a:

www.bcif.org

U nastavku su slike sa Sajma zdravlja gde je predstavljen kombi prilagođen posebnim potrebama koji je Društvo „Biser“ dobilo od BCIFa i koji je na usluzi ne samo osobama iz Društva nego i lokalnoj zajednici.