Eko kamp 2010. – “Ko to tamo baca otpatke

Ove godine Eko kamp će imati nove sadržaje i sve više dobija inkluzivni karakter.

Na predlog Saveta mesne zajednice Turija, Ekološko udruženje “Beljanska bara” i KUD “Turija” će zajedno sa udruženjem “Biser”, 19. i 20 avgusta raditi na podizanju ekološke svesti, izrađivati predmete od prirodnih materijala i međusobno se upoznavati i družiti.

Svi učesnici “Eko kampa” će 19. avgusta biti gosti u Turiji na “Vodicama” i posetiće sve ekološke lokacije kako bi se upoznali na koji način degradirano zemljište može biti oplemenjeno našom zajedničkom aktivnosšću.  Turinci će 20. avgusta biti gosti u “Šumici” sa svojim programom i predstavom.

Na ovaj način će “Ekološka učionica”, kako je nazvan deo edukacije čiji nosilac je Ekološko udruženje “Beljanska bara”, dobiti svoju novu dimenziju u kojoj će učestvovati i osobe sa problemima u mentalnom razvoju a osobe iz tipične populacije će steći nova iskustva u druženju sa njima.