Poseta predstavnika ministarstva

Društvo za MNRO Biser ugostilo je predstavnike Ministarstva rada i socijalne politike i upoznalo ih sa svojim aktivnostima. Tim povodom emitovano je i saopštenje za javnost.

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije podržava projekat „Biser-dnevni centar“ koje realizuje Drušrvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“. Projekat se realizuje od juna meseca 2008. godine do kraja marta 2009. U petak, 30 januara ove godine, predstavnici Ministarstva, posetili su društvo i izvršili kontrolu realizacije projekta.

Tom prilikom su se upoznali sa korisnicima Dnevnog centra, izvršiocima posla i namenskim trošenjem sredstava. Posebna pažnja poklonjena je planovima rada po kojima se radi sa korisnicima, načinom obezbeđivanja sredstava do pune vrednosti projekta koje Društvo samo obezbeđuje i održivosti projekta.

Dve subote u januaru mesecu u društvu „Biser“ su takođe bile radne. U organizaciji Saveza organizacija za pomoć MNRO u AP Vojvodini održane su dve edukacije za roditelje sa temom: „Roditeljstvo se uči“ i „Personalna asistencija u AP Vojvodini“. Projekte je takođe podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Na edukaciji su prisutni dobili informacije o usvojenim Strategijama Repubilike Srbije koje se, između ostalog odnose i na osobe sa invaliditetom: Strategija o smanjenju siromaštva, Strategija socijalne zaštite  i Strategija za veću društvenu uključenost osoba sa invaliditetom.

Edukacijom je bilo oduhvaćeno 8 roditelja.