Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

Poseta predstavnika ministarstva

Comments Off on Poseta predstavnika ministarstva

Društvo za MNRO Biser ugostilo je predstavnike Ministarstva rada i socijalne politike i upoznalo ih sa svojim aktivnostima. Tim povodom emitovano je i saopštenje za javnost.

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije podržava projekat „Biser-dnevni centar“ koje realizuje Drušrvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“. Projekat se realizuje od juna meseca 2008. godine do kraja marta 2009. U petak, 30 januara ove godine, predstavnici Ministarstva, posetili su društvo i izvršili kontrolu realizacije projekta.

Tom prilikom su se upoznali sa korisnicima Dnevnog centra, izvršiocima posla i namenskim trošenjem sredstava. Posebna pažnja poklonjena je planovima rada po kojima se radi sa korisnicima, načinom obezbeđivanja sredstava do pune vrednosti projekta koje Društvo samo obezbeđuje i održivosti projekta.

Dve subote u januaru mesecu u društvu „Biser“ su takođe bile radne. U organizaciji Saveza organizacija za pomoć MNRO u AP Vojvodini održane su dve edukacije za roditelje sa temom: „Roditeljstvo se uči“ i „Personalna asistencija u AP Vojvodini“. Projekte je takođe podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Na edukaciji su prisutni dobili informacije o usvojenim Strategijama Repubilike Srbije koje se, između ostalog odnose i na osobe sa invaliditetom: Strategija o smanjenju siromaštva, Strategija socijalne zaštite  i Strategija za veću društvenu uključenost osoba sa invaliditetom.

Edukacijom je bilo oduhvaćeno 8 roditelja.

Comments are closed.