Održana izborna skupština

Društvo za MNRO „Biser“ 29. oktobra 2008 održalo izbornu Skupštinu. Izabran drugi saziv sa mandatom do 2012. godine.

Izabrani su Upravni i Nadzorni odbor kao i komisije za rad sa roditeljima, sa osobama umerene i teske retardacije, sport i rekreaciju i kulturno zabavni zivot, predsednik društva, sekretar i blagajnik. Svoje delegate u Skupštinu, u skladu sa Statutom, kao i u svim društvima u Vojvodini, dale su ustanove: Centar za socijalni rad, Dečiji vrtić, sve četiri osnovne škole i dom zdravlja. Na žalost, svog delegata nije dala opština Srbobran, uz obrazloženje načelnika „da opština neće imati svog delegata“, pa je tako naša opština jedina u Vojvodini koja je svog delegata uskratila ovakvom udruženju.

Na dnevnom redu Skupštine, pored izbora razmatran je izveštaj o radu i Plan i program rada sa finansijskim planom i smernicama za rad u 2009. godini.

Gđa Slavka Popić je još jednom izabrana za predsednicu Društva za MNRO Biser, dok su novi članovi Upravnog Odbora : Dragana Miletić, Nikolovski Draginja, Šandin Ljiljana, Alenka Slavnić, Ana Moric Brašnjo, Senka Đakonović i Slavica Janošev.