Odobreni projekti „Biser- dnevni centar“ i „Vrtić mostić“

Društvu „Biser“ su prihvaćena dva nova/stara projekta. Ministrastvo rada i socijalne politike odbrilo je nastavak projekta „Biser – dnevni centar“ a Pokrajinski sekretarijati za socijalnu politiku i demografiju odobrio je projekat „Vrtić mostić“.

 

Projekatom „Biser – dnevni centar“ nastavlja se aktivnost na dnevnom angažovanju i zbrinjavanju osoba sa teškoćama u razvoju koju je Biser započeo 2007. godine uz do sada prihvaćene projekte od strane Balkanskog fonda za lokalnu inicijativu, Ministarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje preko programa javnih radova.
Projektne aktivnosti će trajati 11 meseci u okviru kojih će se nastaviti sa započetim edukacijama i treningom životnih veština osoba sa problemima u mentalnom razvoju.
Projekat „Vrtić mostić“ je inkluzivni vrtić koji okuplja desetoro dece sa kojima će raditi psiholog, defektolog i logoped. Vrtić će voditi vaspitačica uz pomoć asistentkinje. Program rada će biti prilagođen svakom detetu na osnovu individualne procene deteta od strane stručnjaka. Aktivnosti vrtića su započete  2008. godine uz pomoći nadležnog pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu politiku ,a u 2009. godini podršku je pružilo resorno Ministarstvo.