Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

IMAM PRAVO DA ŽIVIM ZDRAVO

Comments Off on IMAM PRAVO DA ŽIVIM ZDRAVO

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama «Biser» Opštine Srbobran počinje sa realizacijom projekta «Imam pravo da živim zdravo». NIS je finansijski podržao projekat i omogućio realizaciju projekta kroz svoj konkurs Zajednici zajedno.

nis-zajednicizajedno
Cilj projekta je da se opremi površina namenjena za sporstko-rekreativne aktivnosti, spravama za vežbanje na otvorenom. Nakon postavljanja sprava za vežbanje na otvorenom, sportsko-rekreativne aktivnosti će biti organizovane za osobe sa invaliditetom i decu opšte populacije, kako bi učestvovajući u zajedničkim aktivnostima ostvarili inkluziju. Pored navedenog biće održani i treninzi stonog-tenisa i radionice na temu zdravog života.

Očekujemo da će rezultat projekta biti opremljen prvi prostor u Opštini Srbobran sa sportsko-rekreativnim sparavama za vežbanje na otvorenom za osobe sa invaliditetom, poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika usled redovnog vežbanja i ostvarena inkluzija uz manju diskriminaciju.

Predviđeno je da projekat traje od 01.11.2016. godine do 31.03.2017. godine.

Comments are closed.