AKTIVNOSTI KOJE SE REALIZUJU U UDRUŽENJU ZA POMOĆ MNRO „BISER“ OPŠTINE SRBOBORAN

Projekti u realizaciji
1. Projekat podržan od strane Opštine Srboboran kroz redovno mesečno finansiranje iz budžeta opštine pod nazivom

“ Usluge osobama sa teškoćama u razvoju u opštini Srbobran i Dnevni boravak u 2014. godini”       traje 12 meseci.

Projektom se podržavaju:
– usluga ličnog ratioca deteta sa prevozom u školu,
– usluga logopeda na srpskom i mađarskom jeziku za decu sa cele teritorije opštine iz tipične populacije koja imaju potrebu zatim
– Prevozni troškovi- gorivo, korisnika usluga dnevnog boravka,
– komunalni i komunikacioni troškovi samog udruženja

Cilj projekta je unapređenje usluga u lokalnoj zajednici namenjenih deci, realizacija rešenja Opštineske interresorne komisije i obezbeđenje uslova za rad dnevnog boravka za osobe sa teškoćama u intelektualnom razvoju.

2. Projekat „Dnevni boravak-Nove mogućnosti“ podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje socijalna i boračka pitanja traje 9 meseci. Počeo je da se realizuje 22.aprila 2014. godine. Nime se finansira rad sedmoro ljudi angažovanih ugovorom o delu od kojih je petoro angažovano na direktnom radu sa korisnicima usluga dnevnog boravka. Rad dnevnog boravka je organizovan u trajanju od 4 sata dnevno i namenjen je za 15 stalnih korisnika od 12 do 37 godina. Ukupno obezbeđena sredsta su u iznosu od 635.000,00 samo za honorare angažovanog osoblja i proviziju banke. Projektom nije finansiran ni jedan trošak dnevnog boravka. Partner je Centar za socijalni rad opštine Srboboran.

Cilj projekta je dnevno angažovanje osoba sa teškoćama u intelektualnom razvoju, razvoj njihovih kapaciteta, uključenje u život lokalne zajednice i senzibilisanje zajednice u cilju razbijanja predrasuda u odnosu na osobe sa invaliditetom.

3. Projekat“Mi za vas“ podržan od strane Fonda za zaštitu životne opštine Srboboran. Traje 4,5 meseci i počeo je sa realizacijom 9. maja 2014. odine. Njime je omogućeno angažovanje 4 osobe sa invaliditetom, putem ugovora o radu na određano vreme, na održavanju javnih zelenih površina i njihovom uređenju. Ukupno je obezbeđeno 650.000,00 dinara za plate angažovanih osoba i troškove goriva, repro materijala, popravki osnovnih sredstava.
Cilj prijekta je uključenje osoba sa invaliditetom u aktivnosti zaštite životne sredine kroz angažovanje u održavanju zelenih javnih površina, uklanjanju štetnih korova i lišća, poboljšanje materijalnog položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, zdrava i bezbedna okolina za sve građane koji njegovom realizacijom neće biti izloženi štetnim uticajima ambrozije i drugih korova.
4. Programske aktivnosti udruženja koje preko Saveza udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja nemenjene su deci sa smetnjama u razvoju i preko istih se realizuju radionice:
– Edukacija za uspostavljanje inovativne usluge-stanovanje uz podršku-edukativne radionice za roditelje i budućih korisnika usluga stanovanja uz podršku
– Radnookupacione i kreativne radionice
– Psihosocijalne, edukativno inkluzivne radionice
Cilj održavanja ovih radionica je upoznavanje roditelja sa uslugom samostalnog stanovanja uz podršku osoba osoba sa invaliditetom i rad sa osobama sa invaliditetom koji nisu korisnici usluge dnevnog boravka na njihovoj edukaciji radi samostalnog života i mogućnosti zapošljavanja kao i savladavanja životnih veština.

Odobreni projekti koji se još nisu počeli realizovati

5. Projekta „Eko kamp 2014“ podražn od strane Erste banke kojim su obezbeđena sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara za realizaciju aktivnosti u eko kampu. Eko kamp će se održati od 28. Jula do 2. Avgusta 2014. godine i očekujemo oko 100 učesnika.

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti kod dece i upoznavanje živog sveta i prirode.

Odobreni projekti koji se još nisu počeli realizovati i kod kojih se čeka zaključenje ugovora o realizaciji

6. Projekat „I Ja mogu više“ je podržan od strane NIS Naftne industrije Srbije. Trajaće 6 meseci i namenjen je realizaciji raznih aktivnosti za osobe sa teškoćama u razvoju i tipičnoj populaciji iz socijalno ugroženih porodica.Aktivnosti za koje je obezbeđeno 414.000,00 dinara su između ostalih: sportsko rekreativne, vaspitno obrazovne, kompjuterske radionice, likovna kolonija na etno salašu idr. U njegovoj relaizaciji učesctvovaće 4 osobe angažovane po ugovoru o delu.

Cilj projekta je razvoj usluge socijalne zaštite i pružanje podrške u osamostaljivanju osoba sa invaliditetom i ostalih korisnika, nižeg socio-ekonomskog statusa, razvoj ličnosti i socijalizacija.

7. Projekat „Óz, a csodák csodája“ podržao je Magyar nemzeti tanács közigazgatási hivatala (Nacionalni savet mađarske nacionalne zajednice ) trajaće tri meseca i aktiviraće ponovo predstavu „Čarobnjak iz Oza“ kojim će se osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju predstavit lokalnoj zajednici u novom svetlu: glumi. Projektom su obezbeđena sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara.
Cilj projekta je podizanje samopuzdanja kod osoba sa invaliditetom i njihovo osnaživanje a prema lokalnoj zajednici je razbijanje predrasuda o osobama sa invaliditeom.

Projekti u kojima je udruženje partner koji se realizuju ili se čeka na odgovor
1. Partneri: udruženja za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula i „Izida“ Mali Iđaoš- Feketić- konkurisali kod Evropske unije sa zajedničkim projektom radi obezbeđenja i licenciranja usluge dnevnog boravka u skladu sa standardima. Konkurisali, čekamo odgovor.
2. Partneri: Udruženje „Dečije srce“ Beograd- projekta namenjen udruženjima iz Srboborana, Kule i Malog Iđoša- Feketić za obuku u pripremi i licenciranju usluge dnevnog boravka. Početak realizacije je 1. jul.
3. Partneri: Udruženje hranitelja “Lepši snovi“, realizacija „Eko kampa“. Biće realizovan krajem jula i početkom avgusta.

U Srbobranu,
02.07.2014. godine Predsednica udruženja
Popić Slavka