Дневни боравак „Нове могућности“


                                         

Пројекат финансиран од стране Министарства рада,запошљавања и социјалне политике

 

 


Активности у Удружењу за помоћ МНРО „Бисер“ општине Србоборан

 


  1. 1.   Дневни боравак

 

 

Пројекат Дневни боравак “Нове могућности“ подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална  питања, након потписивања уговора и обезбеђених средстава,   почео је да се реализује у мају месецу 2014. године.

Ово је шеста година како ово Министарство подржава дневне активности особа са инвалидитеом, односно са интелектуалним тешкоћама  са циљем да се у локалној заједници развије услуга социјалне заштите и иста препозна као потреба и неопходност, да се побољшају услови живота ове маргинализоване групе и да се спречи смештај у институције.

Пројекат ће трајати 9 месеци и обухватиће 19 особа са инвалидитетом. На његовој реализацији ће радити координатор, психолог, дефектолошкиња, медицинска сестра, васпитачица, обучени радионичар, волонтери.

На жалост, Министарство није било у могућности да у целости прихвати наш предлог финасирања и обезбеди довољно средстава колико је минимално потребно за рад дневног боравка од 8 сати, већ само за половину радног времена, али ће се и за то време спроводити програми који су предвиђени као прејектне активности: животне вештине и личне способности, васпитно-образовне активности, радионичарске, креативне и едукативне радионице, посете културним дешавањима, радно ангажовање, рад са породицом, слободно време и прославе.

Ове  активности су посебно разрађене тако да је сваки дан испуњен одређеним садржајем којим се особе са инвалидитетом оспособљавају за свакодневни живот и укључују у локалну заједницу у складу са својим могућностима.

У оквиру пројекта предвиђено је и јавно представљање рада Удружења кроз „Дан отворених врата“ . Она су отворена за све који желе да виде како и на који начин се овај па и други пројекти спроводе и ако изгледа један наш дан.

Зато вас позивамо да нам се придружите  сваке среде од 10,00 до 12,00 сати и видите шта све можемо да радимо и хођемо да постигнемо.

                                                                       Тим

Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама

„Бисер“ општине Србоборан