Projekti koje realizuje udruženje za pomoć MNRO opštine Srbobran u 2012. godini

Projekti koje realizuje udruženje za pomoć MNRO opštine Srbobran u 2012. godini su: „Korak po korak“, „Korak jednak za sve“, „Biser – pomoć OSI“, „Biser – zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, „Daske koje život znače“, „Biser – Naša kuća“.

  1. „Korak po korak“ podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine. Traje 4 meseca i odnosi se na socijalnu politiku prema mladima a bavi se prvenstveno sportskim aktivnostima  osoba sa invaliditetom obuhvaćenih uslugama dnevnog boravka i dece iz  tipične populacije.
  1. „Korak jednak za sve“ projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Traje 6 meseci i bavi se univerzalnim dizajnom i prustupačnošću. Projektne aktivnosti će biti usmerene nna  edukacija nastavnog osoblja građanskog vaspitanja na temu invalidnosti i pristupačnosti  a rezultat obuhvatanje ove teme u okviru nastavnog plana i programa nastave građanskog vaspitanja kao redovne teme  obrazovanja.
  1. „Biser – pomoć  OSI“  projekat javnih radova podržan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje  Kroz projekat se zapošljavaju asistenti za rad u dnevnom boravku za 15 korisnika usluga u toku 6 meseci . Projektom se postiže održivost usluge denvnog rada sa osobama sa invaliditetom kroz koje se sprovode aktivnosati treninga životnih veština , vaspitne i psihosocijalne radionice i radno angažovanje.
  1. „Biser-zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ je projekat kojim je zaposleno 6 osoba sa invaliditetom na održavanju i zaštiti prirode i okoline. Traje 5 meseci. Njime se podiže socijalni status osoba sa invaliditetom kao i povećava njihova zapošljivost.
  1. „Daske koje život znače“ –projekat podržan od strane Ministarstva kulture. Traje 6 meseci. Ovim projektom su obezbeđena sredstva za pripremu  i izvođenje predstave „Čarobnjak iz Oza“ . U predtavi će učestvovati svi korisnici usluge dnevnog boravka, ostali članovi udruženja , prvenstveno mlađeg uzrasta kao i njihovi asistenti. Oprema, rekviziti kostimi će biti u vlasništvu Bisera tako da će predstava moći da se izvodi duže vreme i za određene prilike a kroz nju se osi uče samozatupanju.
  1. „Biser- naša kuća“ projekat podraž od strane Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije. Traje 9 meseci. U toku trajanja projekta odvijaće se dnevne aktivnosti koje podstiću razvoj sposobnosti  osoba sa invaliditetom  ili ih zadržavaju na postignutom nivou a porodice određenih osoba sa invaliditetom dobiće pomoć u kućnim uslovima kao pripremni stepen za uključivanje u dnevni boravak. Realizacijom ovg projekta usluga dnevnog boravka biće obezbeđena i u sledećoj godini. Partner u vom projketu je Opština Srboboran i centar za socijalni rad.