Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.