Dan osoba sa invaliditetom

Broj:    328-  1 /20     

Dana: 2.12.2020.

Poštovani,

 Dan osoba sa invaliditetom  3. decembаr 2020. obeležićemo postavkom panoa  i ručno rađenih  flajera od strane osoba sa invaliditetom u prostorijama Erste banke u Srbobranu u periodu od 9:00 do 15:00 sati.

Osobe sa invaliditetom ovom prilikom  neće biti prisutne  u prostorijama banke, kao ranijih godina.

Nećemo imati direktnu saradnju ni sa Udruženjem „Plavi krug“ sa kojim smo već više godina u nazad se družili i, na ovaj dan, proveravli zdravlje svih članova    „Biser-a“ kao i građana koji su toželeli da učine.

Ove godine ćemo se poslužiti dostupnom tehnologijom i prisustvovati
Zoom webinaru na temu:

“Zajedničko delovanje za uključenost osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou: nova UNPRPD Strategija”
koji će biti prateći događaj, uporedo sa 13. zasedanjem Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom,  UN partnerstvo za Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (UNPRPD) sa sedištem u Njujorku. manifestaciji  putem facebook-a koja će se održati u Kanjiži u organizaciji udruženja „ S tobom za njih“ i Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža“ pod nazivom „ Sa nama je svet potpun“ .

Sve je ove godine drugačije.

Poštujemo propisane mere u cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19.

Ali  zato upućujemo molbu našim sugrađanima da uzmu flajere i ove godine njime okite svoje jelke, stave ih na vidno mesto u svojim kućama i time pomisle na osobe sa invalidtetom koje su njihovi sugrađani.

Zahvaljujući svim građanima, lokalnoj samoupravi, medijima, Domu zdravlja, Centru za socijalni rad, svim školama i  vrtićima, bankama, „Graditelju“ i svim drugima subjektima,  osobe sa invaliditetom imaju svoje mesto u našoj sredini.

 Nije mnogo takvih sredina u okruženju.

Svi mi koji smo deo „Biser-a“ zahvalni smo

na podršci i ponosni što imamo takvo okruženje.

S poštovanjem,

Predsednica

Popić Slavka


Biserova Stamparija

Nasa Facebook stranica