Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

Monthly Archives / August 2016

Prošireni dnevni boravak-Ima mesta i za mene

Udruženje za pomoć mnro «Biser» Opštine Srbobran počinje sa realizacijom projekta . Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti proširenja kapaciteta postojećeg dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju. Proširenje obuhvata tri segmenta: proširiće se broj korisnika dnevnog boravka, broj sadržaja i usluga […]

Comments Off on Prošireni dnevni boravak-Ima mesta i za mene