Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

Monthly Archives / March 2016

ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 42. ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА

Обвезник плаћања таксе Обвезник плаћања таксе је свако физичко и правно лице које је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору (члан 38 Закона о јавним медијским сервисима). Начин плаћања таксе Законом о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис (“Службени гласник РС” бр. 112/2015), такса се наплаћује корисницима мерила […]

Comments Off on ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 42. ЗАКОНА О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА