Услуга социјалне заштите – Дневни боравак за децу, младе и одрасле у општини Србобран- добила лиценцу

Резултат вишегодишњег рад Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама „БИСЕР“ општине Србобран је добијање лиценце за пружање услуге социјалне заштите.
DSCF7239
Лиценца је добијена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за организовање дневног боравка за децу, младе и одрасле у општини.
Ово значи да су испуњени сви стандарди, поступци и процедуре и обезбеђен стручни кадар.

Лиценцирана услуга социјалне заштите је резултат сензибилисане локалне самоуправе која се на овај начин сврстала у мали број општина у Војводини које препознају потребе својих грађана и брину о осетљивим групама подржавајући Удружење као пружаоца исте.

Обезбеђивањем потребних средстава и испуњењем предуслова за формирање услуге од 2014. године од стране локалне самоуправе, уз ангажовање свих актера који су дали свој допринос у формирању услуге, довело је до тога да ће у наредних 6 година, на који период је добијена лиценца, постојати услуга на локалном нивоу коју пружа Удружење „Бисер“ као пружалац исте који на то има право.

Председница удружења
Попић Славка