Skupština Udruženja MNRO „Biser“

16.11.2023. je održana 5. sednica V saziva Skupština Udruženja za pomoć MNRO „Biser“.

Dnevni red bio je:

– Usvajanje zapisnika za prethodnu sednicu

– Donošenje plana rada za 2024. godinu sa finansijskim planom i programom i vaspitno- rehabilitacionim planom za sve tri usluge

– Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta Udruženja

Donošenje odluke o razrešenju direktora i predsednika

•Imenovanje direktora

• Imenovanje predsednika

• Imenovanje delegata u Savez udruženja za pomoć MNRO u APV

-Tekuća pitanja i predlozi

Članovi Skupštine Udruženja su se usmenim ili pismenim putem složili sa tačkama dnevnog reda. Rekli su svoje predloge. Za direktora Udruženja je imenovana Marinela Sabo, a za predsednika Udruženja Snežana Narančić. Za delegata u Savezu Udruženja MNRO u APV odabrana je Snežana Narančić.