SARADNJA “BISER” -a SA POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM

U ponedeljak, 20.marta 2017. oko 9,oo časova u prostorijama Udruženja “Biser” Hajduk Veljka 85, očekuje se poseta zamenika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dr Milke Budakov.
Sekretara će primiti predsednica Udruženja “Biser” Slavka Popić, zajedno sa korisnicima i zaposlenima.
Dr Milku Budakov, upoznaćemo sa radom i izazovima sa kojima se Udruženje susreće te odličnom saradnjom sa lokalnom samoupravom.
Saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom, biće od velikog značaja kako za Udruženje tako i za širu lokalnu zajednicu.