Poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu ponude,

Pozivamo preduzetničke radnje registrovaner za obavljanje građevinskih I instalaterskih radova  da Udruženju za pomoć MNRO „Biser“ dostave ponudu  za radove koji treba da se izvedu na objektu u Srbobranu, Proleterska 4 prema sledećoj specifikaciji:

red br. opis posla jedinica mere količina
1. Gletovanje i krečenje unutrašnjih zidova bandažiranjem gipsanih ploča Lepljenje stiropor lajsni lajsni   m2 387
80
240
2. Postavljanje demit fasade –stiropor 5cm 8cm m2  
38,50 168
3 Izrada projektno tehničke dokumentacije za uvođenje centralnog grejanja na gas sa ugradnjom mernog seta    
4 Postavljanje podova- laminata sa materijalom m2 122
5 Postavljanje pločica podnih i zidnih sa materijalom M2 70
6. Izrada centralnog grejanja sa materijalom i kondenzacionim kotlom i gasnom instalacijom kom 1
7. Izrada vodovodne i kanalizacione instalacije za dva sanitrana čvora i kuhinju sa sanitarnom opremom i materijalom kom 1

Zaključenje ugovora o izvođenuu radova u roku od tri dana od donošenja odluke.

Početak radova: dva dana od zaključenja ugovora 2019. godine

Završetak i primopredaja radova: 25.septembar 2019. godine

Avansna uplata 50% od ugovorenog iznosa u roku od 2 dana od dana zaključenja ugovora

Uplata za izvršene radove po privremenim sitacijama.

Konačni obračun: u roku od 5 dana od završetka radova 

Ponudu dostaviti lično u zatvorenoj koverti predajom u kancelariji Udruženja u Iđoškoj 2 sa adresom: Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srbobran, Srbobran, Hajduk Veljka 85, sa naznakom „Ponuda – Ne otvarati“  zaključno sa 9.avgustom 2019. godine do 12,00 časova.