Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

Poziv na dostavu ponude

Comments Off on Poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu ponude,

Pozivamo preduzetničke radnje registrovaner za obavljanje građevinskih I instalaterskih radova  da Udruženju za pomoć MNRO „Biser“ dostave ponudu  za radove koji treba da se izvedu na objektu u Srbobranu, Proleterska 4 prema sledećoj specifikaciji:

red br. opis posla jedinica mere količina
1. Gletovanje i krečenje unutrašnjih zidova bandažiranjem gipsanih ploča Lepljenje stiropor lajsni lajsni   m2 387
80
240
2. Postavljanje demit fasade –stiropor 5cm 8cm m2  
38,50 168
3 Izrada projektno tehničke dokumentacije za uvođenje centralnog grejanja na gas sa ugradnjom mernog seta    
4 Postavljanje podova- laminata sa materijalom m2 122
5 Postavljanje pločica podnih i zidnih sa materijalom M2 70
6. Izrada centralnog grejanja sa materijalom i kondenzacionim kotlom i gasnom instalacijom kom 1
7. Izrada vodovodne i kanalizacione instalacije za dva sanitrana čvora i kuhinju sa sanitarnom opremom i materijalom kom 1

Zaključenje ugovora o izvođenuu radova u roku od tri dana od donošenja odluke.

Početak radova: dva dana od zaključenja ugovora 2019. godine

Završetak i primopredaja radova: 25.septembar 2019. godine

Avansna uplata 50% od ugovorenog iznosa u roku od 2 dana od dana zaključenja ugovora

Uplata za izvršene radove po privremenim sitacijama.

Konačni obračun: u roku od 5 dana od završetka radova 

Ponudu dostaviti lično u zatvorenoj koverti predajom u kancelariji Udruženja u Iđoškoj 2 sa adresom: Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srbobran, Srbobran, Hajduk Veljka 85, sa naznakom „Ponuda – Ne otvarati“  zaključno sa 9.avgustom 2019. godine do 12,00 časova.

Comments are closed.