Poseta v.d. Predsednika R. Srbije i predsednice Narodne skupštine R. Srbije Biseru

Dr Slavica Đukić Dejanović je posetila naše udruženje 16. maja 2012. godine i susrela sa članovima iz Dnevnog boravka. Tom prilikom susrela se i sa predstavnicima drugih nevladinih organizacija: Udruženja hranitelja, Aktiva žena iz Nadalja, Udruženja ranih vojnih invalida i Karate kluba.

Uvaženu gošću smo upoznali sa svim aktivnostima udruženja. Dr Slavica Đukić Dejanović nije slučajno bila gost Bisera, već kao neko ko se zalaže i bori protiv diskriminacije u društvu, tako da je njena želja bila da poseti jednu organizaciju koja se bavi ovom problematikom i doprinosi inkluziji osoba sa posebnim potrebama u svim društvenim tokovima. Na kraju poseta uputila nam je sledeće reči: Deca sa kojom radite i način na koji radite potpuno opravdavaju naziv koji imate i vi zaista jeste „Biser“ po onome što ulažete. Dobro je što ste prepoznali da je donet jedan kvalitetan zakon koji forsira inkluziju i radno angažovanje dece sa posebnim potrebama. Šteta je da do sada nije bilo dovoljnog razumevanja lokalne zajednice, jer primena tog zakona predviđa da okosnica pomoći toj deci bude u lokalnoj zajednici i ja se nadam da će se to sada promeniti. Zbog svega što činite osećam ljudsku i profesionalnu potrebu da vam kažem jedno veliko hvala Naše udruženje je izuzetno počastvovano ovom posetom i razgovorom a zahvalno g. Zoranu Mladenoviću, predsedniku OO SPS i kandidatu za poslanika u Skupštini AP Vojvodine koji je bio organizator ove posete.