Javni radovi

Nacionalna služba za zapošljavanje je krajem godine raspisala konkurs zazapošljavanje nezaposlenih lica kao aistenata osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom. Udruženje za pomoć MNRO “Biser” opštine Srbobran je konkurisalo sa tri projekta.

Dva, kao podnosilac prijave za izvođače javnih radova: Zemljoradniček zadruge “Srbobran” i preduzetničke radnje “S-print” Saše Mikovića, i jednog, kao izvođača javnog rada, za samo udruženje.

Prihvaćena su dva predloga i 17.01.2012. godine potpisani su ugovori na osnovu kojih će se pristupiti realizaciji projekata:

  • “Biser- pomoć osobama sa invaliditetom” koji realizuje samo udruženje i njime se zapošljava 5 asistenata za 20 korisnika usluga i
  • “S-print- zapošljavanje OSI” kojim se zapošljava, u ovoj štamparskoj preduzetničkoj uslužnoj radnji, jedna osoba sa invaliditetom, u svojoj struci.

Oba projekta će trajati po 6 meseci, a početak realizacije je predviđen 01. februara 2012. godine.

Ovim projektima je obezbeđeno, za zapošljavenje nezaposlenih lica, preko milion dinara.