Biser

Naša deca su kao školjka, svako u sebi krije jedan biser. Da bi smo do njega došli, moramo tu školjku otvoriti.

Kontakt

Adresa:
Hajduk Veljka 85
Srbobran
Vojvodina
Srbija
21480

 

Telefon: 021/732-577
Faks: 021/731-814

 

Informacije: Šaljite poštu na:
Društvo „Biser“
Poštanski fah 67
21480 Srbobran
Srbija

 

Slavka Popić Štampaj
Predsednica Društva
E-pošta: slavkapopic@gmail.com
Telefon: 021/731-814, 063/7115977

 

Marija Sep Štampaj
Sekretar Društva
Telefon: 021/730-825, 063/837671